Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία
Στόχος της ατομικής θεραπείας είναι να βοηθηθεί το άτομο να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που βιώνει στο παρόν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυσλειτουργική για την καθημερινότητα του. Μέσω της ψυχοθεραπείας το άτομο υποστηρίζεται ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και τελικά να αφηγηθεί ξανά την προσωπική του ιστορία εκφράζοντας και εξωτερικεύοντας σκέψεις και συναισθήματα σε ένα περιβάλλον αποδοχής και ασφάλειας προχωρώντας με αυτό τον τρόπο σε μια ουσιαστική αλλαγή.

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας όμως απευθύνεται και σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν κάποια συγκεκριμένη δυσκολία αλλά επιθυμούν να ξεκινήσουν μια διαδικασία αυτογνωσίας με στόχο την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη δίνοντας παράλληλα απαντήσεις στα υπαρξιακά ζητήματα που τους απασχολούν και τελικά νοηματοδοτώντας εκ νέου την ζωή τους.
Θεραπεία ζεύγους
Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι να μπορέσει το κάθε μέλος να αναγνωρίσει και να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στην σχέση και την αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και να πορευτούν μαζί, με την υποστήριξη του θεραπευτή, ώστε να επαναπροσδιορίσουν το μεταξύ τους «συμβόλαιο», να καλλιεργήσουν την προσωπική τους ελευθερία και συνάμα την κοντινότητα και την δέσμευση προκειμένου να επηρεάσουν θετικά την σχέση τους και τη ζωή τους.
Θεραπεία οικογένειας
Η θεραπεία οικογένειας είναι μια διεργασία που στοχεύει τόσο στην βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας σαν σύνολο όσο και των μελών της χωριστά ενεργοποιώντας τις δυνάμεις που περικλείονται μέσα σε αυτή. Συνήθως, αφορμή για την επίσκεψη μιας οικογένειας σε κάποιον ειδικό αποτελεί η ύπαρξη ενός συμπτώματος σε κάποιο από τα παιδιά.
Είναι πολύ σημαντικό να μην ταυτιστεί με το σύμπτωμα το μέλος της οικογένειας που το εμφανίζει αλλά αυτό να αποτελέσει έναυσμα προκειμένου τα μέλη της οικογένειας να κατανοήσουν το λόγο ύπαρξης του, να βελτιώσουν τους οικογενειακούς τρόπους συναλλαγής και να μπορέσουν μέσα από την επικοινωνία και την επαφή να επαναπροσδιορίσουν τις οικογενειακές τους σχέσεις όχι ενοχοποιώντας αλλά ελευθερώνοντας ο ένας τον άλλο.
Συμβουλευτική γονέων
Μέσω της συμβουλευτικής καλούνται οι γονείς να γνωρίσουν το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί τους και να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που άπτονται του γονεϊκού τους ρόλου με στόχο την λειτουργικότερη επικοινωνία και συναλλαγή μαζί του.
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού αφορά τόσο σε εφήβους που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την μελλοντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία όσο και σε ενήλικες που σε κάποια στιγμή της ζωής τους καλούνται να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία είτε λόγω επιλογής είτε λόγω συνθηκών.

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την επαφή του ατόμου με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις αξίες του, την διερεύνηση της προσωπικότητας του και την σύνθεση όλων αυτών προκειμένου να καταλήξει σε μια επαγγελματική επιλογή που θα το αναδεικνύει και θα το γοητεύει.